ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 26, 2018

"ಹೊಸ ಹರುಷ"


ಚಿಗುರ ಚಿಮ್ಮುತ ಜುಮ್ಮನೆ ಬಂದ ವಸಂತ
ಹಗುರ ಮಾಡುತ ಬಿಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ-ನಿಮ್ಮ ಮನಸ.

ಹಸಿರ ಸಿರಿಗೆ ಫಸಲ ಹೊಚ್ಚಿ
ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಿದ
ಹುಚ್ಚು ಕನಸ ಬಿಚ್ಚಿ ಇರಿಸಿ
ಬದುಕ ಹಚ್ಚಿದ

ಹೂವು-ಮಾವು ಚಿಗುರ ತಳಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿದ
ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಲೆಂದು ನಮ್ಮನಿಂದು ಅಟ್ಟಿದ!

ಹೊಸದು ವರುಷ ಇರಲಿ ಹರುಷ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲಿ.
ಕಷ್ಟ-ಸುಖವ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನೂರು ವರುಷ ಸಾಗಿರಿ!!

-ವೆಂಕಟೇಶ ದೊಡ್ಮನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು