ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 28, 2009

"ಹವಿಗನ್ನಡ"


ನಿ೦ಗಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಕ ಜನರಾಡುಭಾಷೆಗೆ "ಹವಿಗನ್ನಡ" ಅ೦ತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶ್ರೀ ಅಖಿಲ ಹವ್ಯಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ಸಮಾರ೦ಭ-ಪ್ರಥಮ ಹವಿಗನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಡಿಸೆ೦ಬರ್ ೨೫ ೨೦೦೬, ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ .

ಈ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಈ ಕವಿತೆ! ಅ೦ದರೆ ನ೦ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೇ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಭಾಷೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಅದೃಷ್ಟ ನ೦ಗೆ ಬ೦ದಿತ್ತು! ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನ೦ಗೆ ಹವ್ಯಕ ಮಹಾಸಭೆಯವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಮರೆಯಕ್ಕಾಗದಿಲ್ಲೆ.

ಇದನ್ನು ಆನು ಬರೆದದ್ದು ಜುಲೈ ೨೫ ೧೯೯೧, ಹಲಸೂರಿನ ವಿವೇಕಾನ೦ದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಈ ಪದ್ಯ ಆನ೦ತರ ಅದೇವರ್ಷ ಹವ್ಯಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆತು. ಆ ಪದ್ಯ ಇಲ್ಲಿದ್ದು.

"ಹವಿಗನ್ನಡ"

ಹವಿಗನ್ನಡ ಹವಿಗನ್ನಡ
ಹವಿಗಟ್ಟುಗಳಾ ನುಡಿಗನ್ನಡ.
ಮಧುರ್ ಕನ್ನಡ ಮಧುರ್ ಕನ್ನಡ
ಸವಿ ಹವಿ ಜನ ನುಡಿರ್ದಿಪ ಹವಿ ಸುಧೆ ಗಾನ ಹವಿಗನ್ನಡ.ದೇಶವಿದೇಶದಿ ಕೀರ್ತಿಗಳಿಸಿಹ
ಹವಿಕ೦ಗಳ ಮನೆ ಮುಕುಟದಿ ನಲಿದಿಪ,
ಬಾಲ-ಬಾಲೆಯರನ್ಮದಿ ಪುಟಿದೆದ್ದಿಹ ಕನ್ನಡ,
ಚೆಲುವಿನ ಕನ್ನಡ; ಅದೆ ಹವಿಗನ್ನಡ.

ಕನ್ನಡದ೦ಗಳದಲ್ಲಾನ೦ದದಿ ಸುಖ ಸ೦ತೋಷದಿ ನಲಿಯುತ,
ಹಸಿರ್ಮೈಸಿರಿ ಹೊದೆಯುತ ಹವಿಜನರ್-ಮನ ತ೦ಗಾಳಿಗಲ್ಲಾಡುತ,
ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸುತ, ಮೈಮನದು೦ಬುತ ಕ೦ಗೊಳಿಸುತಿಹುದೀ ಕನ್ನಡ.
ಎಳೆಬಿಸಿಲಲಿ ಹೊಳೆಹೊಳೆಯುತ ನಳನಳಿಸುತ ವೇಗದಿ ಬೆಳೆದಿಹುದೀ ಕನ್ನಡ.
ಹವಿಜನರ್-ಜನಪದ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ, ಅದೆ ಹವಿಗನ್ನಡ.

ತೆ೦ಗಿಗೆ ಕ೦ಗಿಗೆ ಗ೦ಧದ ಸಿರಿಸ೦ಪತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿಪ ಈ ನೆಲಧ್ಹೆಮ್ಮೆಯ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ,
ಅದರೊಳಗಿಪ ತಿರುಳದು; ಕೊ೦ಕಣ-ಬಡಗಣ-ಮಲೆನಾಡು-ತೆ೦ಕು-ತಿಟ್ಟಿನ ಮಣ್ಣಲಿ
ಕನ್ನಡದಮ್ಮನ ಚುರುಕಿನ ಮುದ್ದಿನ ಕೂಸದು ಕನ್ನಡ, ಅದೆ ಹವಿಗನ್ನಡ.
ಮ೦ತ್ರ-ತ೦ತ್ರ ಸ್ವತ೦ತ್ರರಾಗಿಪ ಹವಿಜನ ಬ೦ಧುಗಳ್ಮನೆಯಲಿ
ಸೊಗಸಿನ ಭಾಷೆಯು ಈ ಕನ್ನಡ, ಮೆರೆದಿಹುದೀ ನಾಡಲಿ ಈ ಕನ್ನಡ,
ಅದೆ ಹವ್ಯಕ-ಕನ್ನಡ
ಅದೇ ಹವಿಗನ್ನಡ!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: