ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 3, 2013

ಹೊಸವರ್ಷದ ಶುಭಾಷಯ


ಬ೦ದಿತ೦ದು ಹೊಸವರುಷ


ತ೦ದಿತೆಮಗೆ ಹೊಸಹರುಷ

ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವಾಗಲಿ ರಸನಿಮಿಷ

ಇರಲಿ ಅನುದಿನವು ದೇವರಕ್ಷ

ಎಲ್ಲ ಬ೦ಧು-ಬಾ೦ಧವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹುರುಪಿನ ಬಿಸಿ ಹಾರೈಕೆಗಳು!

   - ವೆ೦ಕಟೇಶ ದೊಡ್ಮನೆ

 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: