ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 25, 2009

ಭಾರತ...... (ಸಾರಿ... ಇಂಡಿಯಾ!)

“ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದವನು
ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ವಿದೇಶದಿಂದ.

ಅದೇನು ದೇಶವೋ..


ಏನು ದೊಂಬಿ, ಏನು ಗಲಾಟೆ,
ಏನು ಅತ್ಯಾಚಾರ,
ಏನು ಸ್ವೇಚ್ಚಾಚಾರ....ಛೇ.

ಸಂಭಂಧವಿಲ್ಲ,
ಕುಟು೦ಬವಿಲ್ಲ,
ಸಮಾಜವಿಲ್ಲ,
ಸಂಸ್ಕ್ರುತಿಯಿಲ್ಲ....
ರೀತಿ-ನೀತಿಯಂತೂ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ...

ಅದಕ್ಕೇ.....ಅದಕ್ಕೇ ಬಂದಿರುವೆ, ಎಲ್ಲ ತೊರೆದು...ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಶರಣಾಗಲು....”
ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಪದ ಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ....

ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿತ, ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕೋ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಪೋರನೊಬ್ಬ,
"ನೀವು ಬಂದಿರುವುದು, ಇಂಡಿಯಾಗೆ...ಭಾರತಕ್ಕಲ್ಲ" ಎಂದುಬಿಟ್ಟ!

ಅವನೇಕೆ ಹೇಳಿದನೆಂದು ನನಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ....
ನೀವಾದರೂ ತಿಳಿಸುವಿರಾ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: